हाम्रा  बिशेषताहरू

क) उत्पादक कम्पनीबाट परल मूल्यमा लिइने हँुदा सामानकाे मूल्य अरूभन्दा सस्ताे पर्ने।

ख) नयँा सामानकाे अावस्यकता परेमा तुरून्त मगाउन सकिने।

ग) संस्थागत व्यवस्थापनमा सजिलाे ।

घ) बालबालिकाहरूकाे लागि सबैखाले सामाग्रीहरू उपलब्ध। 

ङ) काठमाण्डाै उपत्यका लगायत नेपालका सबै स्थानहरूमा सामान पठाउन सकिने। 

च) Online Purchase काे सुविधा भएकाे।